ONLİNE EĞİTİMLER HAKKINDA KISA BİLGİLER

Online Eğitimler Hakkında Kısa Bilgiler

Değişen iletişim teknolojileriyle beraber şirketlerde de hem müşteri ilişkileri yönetimi hem de şirket içi iletişim yönetimi de başka bir mecraya kaymakta ve bu yeni mecranın adı da “ online “ alan olarak belirlenmekte. Şirketler artık kendi reklam ve tanıtımlarının önemli bir kısmını sosyal ya da internet medyasında yapmaktalar. Tüm bu yeniliklerin getirdiği avantajlar olduğu gibi dezavantajlar da mevcut.

Artık karşılıklı etkileşim çok üst boyutta , bunun da anlamı şu: Müşteri şikayetleri ya da memnuniyetleri anında ve çok hızlı bir şekilde her türlü internet kanalından yayılmakta. Bu, işin müşteri ilişkileri ve reklam tanıtım ya da PR kısmının bir bölümü. Fakat yukarıda tanımlamaya çalıştığımız bu yeni mecranın şirket içi ilişkilere yansıma biçimi de mevcut. Bu yeni yansıma biçimi de birçok şirket çalışanına bilhassa haftasonları angarya gelen eğitim programlarının daha farklı ele alınışı ile oluşmakta.

Bu yeni mecranın online avantajlarından bir tanesi artık şirketiçi eğitimlerinin çalışanların haftasonlarını ya da zamanını eskisi kadar “çalmayacağı” gerçeği çünkü yüzyüze yapılan eğitimlerin , eğitimi verecek şirketler ya da eğitmenler tarafından belirlenecek bir kısmı hatta bazen de tamamı internet üzerinden gerçekleştiriliyor artık. Bu yeniliğin diğer bir avantajı da yüzyüze eğitimlerin getirmiş olduğu maliyetlerin kısılması şeklinde tezahür etmesi. Yani şirket içi eğitimler neticede iş saati dışında belirlenen zamanlarda genelde de haftasonu yapılır. Bu eğitimlerin yapıldığı fiziksel alanlar da ya şirket binası olur ya da başka bir mekan. Fakat online şirketiçi eğitimler sayesinde bu “külfetlerden “ kurtulma şansına sahip olma opsiyonu da var artık çalışan kesimin.

İyimser bir hesapla haftada en az kırk saat çalışan beyaz yakalıların online eğitim sayesinde kendilerine ekstra bir çalışma yükü gelmemekte diğer yandan da şirket maliyetlerinde yukarda belirtilen sebeplerden ötürü ciddi eğitim maliyeti azalmaları da söz konusu olmakta. Online eğitimler sadece şirket içi eğitimlerle de sınırlı değil. CV lerinde eksiklik gören ve de kendi mesleğinde daha etkin ve donanımlı olmak isteyenler de zaman ve mekandan bağımsız olarak yabancı dil öğrenmekten tutun da master derecesine bile sahip olabilmektedirle. Sonuç olarak : İnnovasyon denilen olgunun , yeniliklerin hele de teknolojik yeniliklerin çalışanlar ve kurumsal bağlamda şirketler üzerindeki katkılar ve deneyimler olduğu gerçeği ile karşı karşıyayız.

Selim Kazancıoğlu