MOTİVASYON BÜTÇESİ !

Motivasyon Bütçesi mi?

Şimdi aklınızdan bu da nereden çıktı kardeşim bir sürü bütçe duyduk bir de bu mu çıktı diyenleriniz vardır? Sorum şu daha birkaç yıl öncesine kadar şirketlerde sosyal medya sorumlusu şeklinde iş tanımı var mıydı? Demek ki şaşırmamak aksine üstüne kafa yormak gerekiyor.
Gazetelerin internete geçtiği ilk yıl 1996’dır ve bu inanılmaz garipsenmişti. O nedenle farklı bir şeyler söylerken bazen garip düşünmek gerekebiliyor.
X,Y ve Generation Flux derken kuşakların farklılığı istekleri de farklılaştırdı. Aslında bu farklılıkları ailelerimizde yıllarca yaşadık dedelerimiz oğullarından, oğulları da kendi oğullarından sürekli şikayet eder dururdu. Neden çünkü davranış kalıpları farklılaştı. Hatta farklılaşmakla kalmadı egemen oldu. Gelelim iş dünyasında Motivasyon bütçesi olur mu? Pekala olur.

Sene başında tahmini bir bütçeye çalışırsınız ve onu hazırladıktan sonra çalışanlarınıza duyurursunuz. Alın size sene başında motive çalışan yaratmak için bir fırsat. Kurumlar genelde birçok bilgiyi çalışanıyla paylaşmaktan imtina ederler ancak bu durum farklı.

Çalışanın işe ve iş yerine bağlılığının en önemli belirtisi şaşırmayın ama tamamen para değil. Çalışan her zaman önceliği değerli olduğunun hissedilmesinden yana kullanıyor. Belki de Herzberg’in Gregor’un ya da Angryris’in motivasyon teorileri tanımlamalarının yanına 2012 sonrası dönemleri karşılayacak yeni bir teoriye ihtiyaç var. Kolay vazgeçen, evdeki annelerimizin verdiği şımarıklık bonusunu iş yerinde dahi kullanmak isteyen yeni nesil için belki de Motivasyon bütçesi iş yerlerinde düşünülmesi gereken bir konu olacak. Kafa yormaya değer sizce?

Yazan: Zafer Uğur