DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY DEĞİŞİMİN KENDİSİDİR

Rekabet piyasasının hızla güçlendiği bu dönemde, toplumsal ve teknolojik gelişmeler işletmeleri eski bağlarından kopartıp daha farklı yönetim tarzlarına yönlendiriyor. Artık gelenekçilikten uzak, modern ve piyasa ile eşit şartlarda mücadele edebilmek için değişime daha hızlı adımlar atmalıyız.
Peki bu değişim nasıl olacak?

Sanayi Devriminin başlamasıyla, üretim sistemlerinin günden güne gelişmesi, yanında birçok yönetim kavramı ihtiyacı doğurmuştur. Bu dönemde ortaya çıkan yönetici ve lider kavramlarının birbirinden ayrıştırılması zordu. Yönetici ve Lider kavramlarının eş anlamlı olarak kullanmasından çok, gücün tek elden yönetilmesi ve kontrol mekanizmalarının geliştirilmesi üzerinde durulmuştur.

1900’lü yıllarda Liderlik kavramı, Yönetici - Yöneticilik kavramlarından ayrıştırılması üzerinde çalışmalar yapılarak Lider kişinin nasıl ve hangi özelliklere sahip olması gerektiği belirlenmeye başlanmış ve 1930’lu yılların başında Liderlik; İstenilen hedeflere ulaşmak için grup faaliyetlerini bir araya getirme süreci olarak tanımlanmıştır.
Ancak 20. yy başında Liderlik ve Yöneticilik kavramları birbirinden tamamen ayrıştırılmış ve Liderlik kavramı yönetim biliminin esas konularından en önemlisi olarak literatüre geçmiştir.
Zaman içinde Liderlik kavramının da kendi içinde bölünmesi, yönetim bilimcilerini birçok Liderlik tarzının oluşturulması ve araştırılmasına yöneltmiştir.

Son zamanlarda duyduğumuz birçok Liderlik tarzlarının başında kuşkusuz ‘Dönüşümsel Liderlik’ en sık olanıdır.
Dönüşümsel/Dönüştürücü Liderlik kavramının son zamanlarda karşımıza sık sık çıkmasının sebebi, artık şirketlerin statik yapıdan dinamik yapıya geçmek istemeleridir. Dönüşüm ve Değişim yönetiminin zorlu organizasyon sürecinin en vazgeçilmez parçası Lider kişilerdir.

Dönüşümsel/Dönüştürücü Lider’in diğer Liderlik tarzlarından farkı; sorumluluk, doğruluk, kararlılık kavramlarının üstüne, adalet, özgürlük ve eşitlik kavramlarını eklemesidir. Dönüştürücü Lider çalışanlarının tamamının tüm potansiyellerini organizasyona katmak ister. Lider eğer tam anlamıyla ne istediğini, hangi amacı hedeflediğini ve tüm inancını çalışanlarına rahatlıkla aktarır ve inandırırsa, çalışanların bundan motivasyon sağlamak dışında potansiyelinin üstünde bir tavır sergiledikleri araştırmalarla kanıtlanmıştır.

Dönüşümsel/Dönüştürü Lider cesaretlidir, değişime yol açan fikirlerinin arkasından kitleleri sürükleyebilecek potansiyele sahiptir. Sürekli öğrenir, kavramsal yeteneklerini organizasyon içinde ve dışında çok iyi kullanır. Güven duyar ve güven verir. Değişim unsurunun ta kendisidir.

Herakliotus’un söylediği gibi ‘ Değişmeyen Tek Şey Değişimin Kendisidir. ‘

Gelenekçilikten ayrılmanın vakti tam da şu andır. Değişmeye direnmeyin, değişmek için beklemeyin. Belki içinizde belki de ekibinizde bir Dönüşümsel Lider var!

Silkelenin ve onu ortaya çıkarın!

Esra TOSUN