İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİ NE YAPAR?

İnsan kaynakları yönetimi, kurumda çalışacak olan insan gücünün sayısını ve niteliğini, çalışanların başarısını ve uyum düzeyini arttırıcı çalışmaları planlayan ve yürüten kişileri yetiştiren bir eğitim dalıdır.

• Kurumun ihtiyacı olan insan gücünün sayısını ve niteliğini belirler
• Geleceğe yönelik insan gücü planlaması yapar
• Kuruma başvuranların niteliklerini değerlendirir ve uygun görülenlerin işe alınmasını sağlar
• Çalışanların motivasyon ve verimliliklerinin arttırılması için gerekli önlemleri belirler
• Çalışanların yaptıkları işlerin nesnel olarak değerlendirilebilmesi için başarı ölçekleri geliştirir
• İşe yeni alınanların uyumlarını sağlamak için oryantasyon programları ile çalışanların bilgi ve becerilerini arttırıcı eğitim programları düzenler
• Eğitim materyallerinin hazırlanmasını sağlar
• Kurumun personel politikasının geliştirilmesi için araştırma yapar